caesural میلیون معامله سهام بورس سمنان اوراق بورس

caesural: میلیون معامله سهام بورس سمنان اوراق بورس شاخص سهام

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مسئولان به این پرسش جواب بدهند که آیا از بست نشینان می ترسند؟ / روزنامه ابتکار

بست نشینان شاه عبدالعظیم از کجا انگیزش می یابند و جهت چه برانگیخته شده است اند؟ آیا آنان مخلص ترین نیروهای جامعه اند؟ یا طیفی، طالبان قدرت که بافت فرقه ای و مری

مسئولان به این پرسش جواب بدهند که آیا از بست نشینان می ترسند؟ / روزنامه ابتکار

روزنامه ابتکار: مسئولان به این پرسش جواب بدهند که آیا از بست نشینان می ترسند؟

عبارات مهم : سیاسی

بست نشینان شاه عبدالعظیم از کجا انگیزش می یابند و جهت چه برانگیخته شده است اند؟ آیا آنان مخلص ترین نیروهای جامعه اند؟ یا طیفی، طالبان قدرت که بافت فرقه ای و مریدی و مرادی دارند .

مسئولان به این پرسش جواب بدهند که آیا از بست نشینان می ترسند؟ / روزنامه ابتکار

مسئولان قوه قضائیه، شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات، به عنوان مجریان قانونی و رسمی تامین امنیت در برخورد با این عوامل، آیا سکوت کرده اند؟ حداقل باید علت عدم برخورد را به مردم که ولی نعمت اند، توضیح دهند .

اگر مسئولان ذیصلاح، رویکرد سیاسی کشور را به سمت و سوی گسترش و پذیرش انتقاد، شکوائیه سیاسی و تحمل در برابر هموطنان سوق داده اند و به سطحی از تحمل و فرهیختگی رسیده اند که هر نوع نقد و شالوده شکنی را می پذیرند تا خود مردم قضاوت کنند، به جد قابل تمجید و تکریم است.

بست نشینان شاه عبدالعظیم از کجا انگیزش می یابند و جهت چه برانگیخته شده است اند؟ آیا آنان مخلص ترین نیروهای جامعه اند؟ یا طیفی، طالبان قدرت که بافت فرقه ای و مری

اما پرسش این است که آیا سایر گروه های سیاسی به خاص نیروهای داخل نظام هم، مشمول این رحمت واسعه قرار خواهند گرفت؟ اگر این امر را تعمیم ندهیم، بدون شک پای عدالت لنگ است و با رویه یک بام و دو هوا، نمی شود مملکت را بهینه اداره کرد.

دلیل دیگر سکوت مسئولان شاید این باشد که ادعای این عوامل صحت دارد و آنان مورد ظلم و ستم واقع شده است اند، بدهید صورت، باید با شهامت، داعیه آنان را پذیرفت و به مردم هم، واقعیت را اعلام کرد. باور کنید قبول خطا، مسئولان را به عزت خواهد رساند .

فرضیه ی سوم ؛ در صورتی قابل طرح است که گزینه اول و دوم از ساختار منطقی و موقعیت عقلانی برخوردار نباشند و آن هم این است که در بین مردم، مرسوم شده است که مسئولان جمهوری اسلامی، از برخورد با این افراد واهمه دارند . آیا که ترساندن این افراد جدی است و آن ها در صورت برخورد، اسناد و مدارکی را به عنوان منشاء بعضی از افشاگری ها، توزیع خواهند کرد . اگر این عنوان صحت داشته باشد که بعید هست، باید به اوضاعی که حاکم برماست، نه تنها تاسف خورد، بلکه گریست . این ضعف و مدارا، مشروعیتی جهت قوای نظارتی باقی نخواهد گذاشت و متاسفانه، زیان آن به کل مسئولان کشور سرایت خواهد کرد و ریشه به تیشه نظام زده می شود.

مسئولان به این پرسش جواب بدهند که آیا از بست نشینان می ترسند؟ / روزنامه ابتکار

اما بست نشینان در برابر سوالی واقع می شوند که آنها به چه دلیلی در سال هایی که در راس قدرت بودند، این ادبیات را بر زبان جاری نمی کردند و اگر حرمت جایگاهشان را حفظ کرده اند، آیا در 4 سال بعد از اتمام دوره قدرتشان، افشاگری نکردند و تهدیدها زمانی طرح می شود که صلاحیت ارزش جهت کاندیداتوری ریاست جمهوری، رد می شود و اعضای حلقه، یکایک به محاکمه فراخوانی می شوند.

از سویی دیگر، اگر اسناد و مدارکی دال بر خیانت هرکس در دستانشان هست، عدم ارائه آن به محاکم و یا حداقل به حضور ملت ایران، خیانتی بزرگتر است که مبین نفع شخصی و تیمی مردها است.

بست نشینان شاه عبدالعظیم از کجا انگیزش می یابند و جهت چه برانگیخته شده است اند؟ آیا آنان مخلص ترین نیروهای جامعه اند؟ یا طیفی، طالبان قدرت که بافت فرقه ای و مری

آنان خود مرتکب چند خیانت اند.

اول: آیا در موقع وقوع خیانت، فریاد برنیاوردند.

مسئولان به این پرسش جواب بدهند که آیا از بست نشینان می ترسند؟ / روزنامه ابتکار

دوم: از خیانت مفروض الان هم به عنوان حربه استفاده می کنند . بعد ملت هنوز در حاشیه است.

سوم: اگر با بلوف و یکدستی دنبال اخذ امتیازند، بدعتی خطرناک می کارند که مشمول نفرین حق واقع خواهند شد.

اخبار سیاسی – ابتکار

واژه های کلیدی: سیاسی | برخورد | مسئولان | روزنامه | مسئولان کشور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog